Guarantor for sailing and sports training
Doc. RNDr. Vladimír Psalman, PhD.
A GYN s.r.o.
Tomášikova 15950/A
821 03 Bratislava
Tel: +421 903 902 121
e-mail: info@yachtstefanik.com

Selling agent:

Agentúra INTERVIA s.r.o.
Viera Hamašová
Babuškova 2
821 01, Bratislava
www.intervia.sk
e-mail: hamasova@slovanet.sk

Travel agency Aronnax,s.r.o.
Jana Gondová Korim
Líščie Nivy 21
Bratislava
www.aronnax.sk

Our partners:

Diving course
Robert Korim
www.tdsisdi.sk

Training course for entrepreneurs
Mgr. Igor Duvač, PhD.
www.serena.sk

Course with captain´s exam
Peter Čech
e-mail: info@aaayacht.cz
www.aaayacht.cz

Language course
Ing. Michal Jaďuď a Mgr. Jakub Hraško
e-mail: reklama@amalker.sk

Photo and drawing course
MFA Roman Werner
e-mail: roman@werner.cz
www.werner.cz


 
sideBar